• Назив пројекта: Toward Cost-Effective and Non-Invasive UAV-Assisted Multimetric System for Detection of Freshwater Patches of High Conservation Value within the Danube Floodplain Landscapes in Serbia
  • Ознака пројекта: Rufford No-28388
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), ПМФ (Ниш)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Маја Новковић
  • Врста пројекта: The Rufford Foundation Small Grant
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.