Skip to main content

Danube Framework for responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration (D-STIR)

 • Назив пројекта: Danube Framework for responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration (D-STIR)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Валерија Гужвањ
 • Врста пројекта: INTERREG Danube Translational programme
 • Период реализације пројекта: 2017.-2019.

Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове / Improvement of drought and excess water monitoring for supporting water management and mitigation of risks related to extreme weather conditions (WATERatRISK)

 • Назив пројекта: Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове / Improvement of drought and excess water monitoring for supporting water management and mitigation of risks related to extreme weather conditions (WATERatRISK)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1602/11/0057
 • Институције учеснице у пројекту: Lower-Tisza-District Water Directorate (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság) (University of Szeged), Faculty of Sciences (University of Novi Sad), Faculty of Agriculture (University of Novi Sad), Public Water Management Company Vode Vojvodine
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Минучер Месарош
 • Врста пројекта: Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia
 • Период реализације пројекта: 2017.-2019.