• Назив пројекта: High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region InnoHPC
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Срђан Шкрбић
  • Врста пројекта: INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
  • Период реализације пројекта: 2016.-2019.