• Назив пројекта: Фракциони и целулар- аутомата модели таласног кретања: Анализа, синтеза и примена
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Факултет за информационе системе и технологије (Подгорица)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Сања Коњик
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Црна Гора
  • Период реализације пројекта: 2016.-2018.