• Назив пројекта: Enhancing E-learning with Advanced Human Computer Interaction Facilities
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и PORTA MARCO, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Università di Pavia
  • Руководилац пројекта: Александра Клашња Милићевић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Италија
  • Период реализације пројекта: 2016.-2018.