• Назив пројекта: Аналитички, нумерички и статистички алати у математичким моделима
  • Ознака пројекта: 114-451-2098/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и Педагошки факултет (Сомбор)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Сања Коњик
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.