• Назив пројекта: Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos
  • Ознака пројекта: COST OC-2016-1-20829
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA16117/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Тијана Продановић
  • Врста пројекта: COST
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
  • Интернет адреса пројекта: www.cost.eu/actions/CA16117