• Назив пројекта: Vojvodina and Bács-Kiskun Night Sky as a Novel Touristic Attraction (VoBaNISTA)
  • Ознака пројекта: HUSRB/1602/31/0197
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Baja Astronomical Foundation (Баја)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Душан Мрђа
  • Врста пројекта: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.