• Назив пројекта: Култура на длану / Culture on the Palm – Palm Culture (PALMCULTURE)
  • Ознака пројекта: HUSRB/1602/31/0026Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Eurotender Association (Сегедин)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Владимир Стојановић
  • Врста пројекта: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.