• Назив пројекта: Компаративна студија палеоклиматских промена током различитих временских скала у региону источноазијског монсуна и западних ветрова
  • Ознака пројекта: I – 3
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институ за геологију и геофизику Кинеске академије наука
  • Статус у пројекту:
  • Руководилац пројекта: Слободан Марковић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Кина
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.