• Назив пројекта: Дигитална форензика анализа евиденције преко интелигентних система и пракси / DIGital FORensics: evidence Analysis via intelligent Systems and Practices (DIGFOR)
  • Ознака пројекта: CA17122305 (COST OC-2017-1-22305)
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA17124/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2018.-2022.
  • Интернет адреса пројекта: www.cost.eu/actions/CA17124