• Назив пројекта: Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside
  • Ознака пројекта: CA COST Action CA17140
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA17140/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Александар Ђорђевић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2018.-2022.
  • Интернет адреса пројекта: www.cost.eu/actions/CA17140