• Назив пројекта: Climate Change Effects on the Water Resources in the Sava River Basin
  • Институције учеснице у пројекту: Природно-математички факултет, Нови Сад и Филозофски факултет, Универзитет у Љубљани
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Стеван Савић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.