• Назив пројекта: Advanced methods for complex network analysis with applications in decision support systems
  • Институције учеснице у пројекту: Природно-математички факултет, Нови Сад и Факултет за информацијске студије, Ново Место
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Милош Савић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.