Skip to main content

Kорак даље ка одговорном друштву – наука и струка за бољи квалитет вода

Овогодишњи Water Workshop одржан је као двадесет четврти по реду. Централне теме овогодишњег Water Workshop-a биле су:

 • Заштита вода у светлу Covid-19 пандемије;
 • Будућност одговорног друштва: Унапређени оксидациони процеси у третману вода
 • WasteWaterForce Форум: Отпадне воде – циљеви и перспективе
 • Приоритети у управљању отпадним водама

Такође, била организована и панел дискусија на тему “Значај и утицај научних истраживања на политике заштите животне средине” као део реализације пројекта WasteWaterForce финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине и Фондација “Доцент др Милена Далмација” у оквиру Water Workshop-a, одржала је округли сто под називом Значај студија заштите животне средине у заштити вода. У оквиру овог округлог стола студенти основних, мастер и докторских студија имали су могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине. Гости округлог стола били су Рамбо Амадеус, Андреј Јосифовски и представници Центра за промоцију науке-ЦПН.

Зашто су изабране наведене теме? Успостављање контроле кретања и присуства вируса SARS-Coronavirus-2 у ланцу од отпадне воде, преко реципијента до воде за пиће и човека као крајњег потрошача један је од најважнијих циљева коме научна заједница треба да тежи данас. Примена високо конкурентних технологија пречишћавања отпадне воде важна је у том смислу али и у смислу уклањања свих материја које се у отпадним водама могу наћи као последица живљења савременог човека. Такође, управљање отпадним водама захтева холистички приступ који за циљ има сагледавање отпадних вода не као отпада који треба одложити, већ као ресурса који се не троши, и чије правилно управљање доприноси здрављу људи, сигурности воде и хране, приступу енергији и заштити животне средине. При изградњи следеће генерације постројења за пречишћавање отпадних вода у Србији потребно је узети у разматрање новије, доказане технологије и иновације у сектору вода, о чему је било речи у програму.

Наши студенти освојили 3. место на међународној конференцији у Кини

Александра Рогановић, Срђан Гутовић, Лука Гергељ и Борис Кнебл, студенти Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, освојили су 3. место на конференцији “International Students Conference on Environment and Sustainability (ISCES) 2021”, Универзитета Тонџи у Шангају, Кина, која је одржана је 5. и 6. јуна 2021. године. Награђени су у оквиру категорије Green Cities где су изнели иновативно решење под називом “Sustainable Buildings for Greener World”. Ментор рада била је др Снежана Паповић.

Честитамо им на постигнутом резултату и успешном представљању нашег факултета, тим пре што су били и једини европски добитници награде на овом интернационалном такмичењу.

Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара

 • Назив пројекта: Предвиђање механизма отказа аутомобилских батерија испитивањем енергије понављајућих удара
 • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/07
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки универзитет Нингбо, Кина
 • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
 • Руководилац пројекта: Снежана Паповић
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
 • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.

Nano-geopolymer based remediation techniques for groundwater purification (Concept of Sustainable material and residual Waste minimization – H2O PURE)

 • Назив пројекта: Nano-geopolymer based remediation techniques for groundwater purification (Concept of Sustainable material and residual Waste minimization – H2O PURE)
 • Ознака пројекта: EU4TECH No: # 42
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
 • Статус у пројекту: координатор
 • Руководилац пројекта: Ненад Грба
 • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта 2021 Западни Балкан
 • Период реализације пројекта: до краја 2021.
 • Резиме пројекта: eu4tech.eu/wp-content/uploads/2021/05/EU4Tech-PoC-2021-42-H2O-PURE.pdf

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Републичко такмичење из хемије за ученике основних школа, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског хемијског друштва, одржано је на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду 29. и 30. маја 2021. године.

Првог дана, 133 ученика седмог и осмог разреда решавало је тест знања. Првих 30% најбоље пласираних ученика на тесту, њих 39, добило је прилику да у лабораторијама нашег департмана другог дана такмичења ради практичну вежбу.

Најбољим такмичарима дипломе је уручио др Милан Пашић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја за основно образовање. Остали такмичари су добили захвалнице Српског хемијског друштва које су им предали проф. др Весна Мишковић Станковић, председник Српског хемијског друштва, и проф. др Душан Сладић, потпредседник Српског хемијског друштва.

Љиљана Миловановић, студент биохемије, освојила награду Фонда Ненада М. Костића

Ове године, на конкурс Фонда Ненада М. Костића за хемијске науке за најбоље дипломске и мастер радове одбрањене у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године пријавило се двадесет троје свршених студената са осам факултета универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и први пут из Сарајева (Босна и Херцеговина).

Награду су освојили Милан Бељкаш, са Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Љиљана Миловановић, мастер студенткиња биохемије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Љиљанин дипломски рад “Антиоксидантни потенцијал и сензорна анализа производа од тартуфа (Tuber aestivum Vittad.)”, урађен под менторством др Иване Беара, редовног професора на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, део је истраживања која се спроводе у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (“Функционални производи од војвођанских тартуфа – биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине састојака као основа нових рецептура”) и директне сарадње са привредом кроз пројекат Фонда за иновациону делатност (“Pilot plant truffle”).

Лабораторија за инфрацрвену спектроскопију постала члан GLOSOLAN мреже

Лабораторија за инфрацрвену спектроскопију Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине постала је члан GLOSOLAN (Global Soil Laboratory Netwok) мреже. GLOSOLAN мрежа функционише под Организацијом за храну и пољопривреду у оквиру организације Уједињених нација (ФАО Фоод анд Агрицултуре Органисатион оф тхе Унитед Натионс). Официјелни представник лабораторије за инфрацрвену спектроскопију Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине је ванредни професор Бранислав Јовић.

Студенткиња мастер студија хемије освојила награду на конференцији ICEWE-2021

Дана 31. марта 2021. године студент Мастер академских студија – Хемија, Александра Зукић освојила је награду на међународној онлајн конференцији “International Conference on Energy, Water and Environment – ICEWE-2021”, Лахоре, Пакистан у конкуренцији од 350 учесника из 17 земаља.

Награду је добила за најбоље усмено излагање у области “Environmental Category” за презентовани рад под насловом “Photocatalytic removal active component of Presolol drug and optimization of UFLC method for its analysis in water samples”, аутора Зукић А., Узелац М. и Армаковић С.

Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center

 • Назив пројекта: Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center
 • Ознака пројекта: 19PTZWHZ00040
 • Институције учеснице у пројекту: College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Tianjin Institute of Agriculture Resource and Environment, Forest Farm Experimental Station in Tianjin
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Yueli Hao (Снежана Малетић – ПМФ)
 • Врста пројекта: Tianjin Municipal Science and Technology Bureau
 • Период реализације пројекта: 01.10.2019.-30.09.2021.