Професори са нашег факултета, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине руководили су и учествовали у изради студије „Анализа стања у сектору управљања комуналним отпадним водама и смернице за даљи развој“. Овај документ је настао у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије као главним корисником.

Вишедеценијски научни и стручни рад професора са ПМФ-а у овој области али и осталих учесника у изради студије, српског Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство и српског приватног сектора са великим искуством у реализацији инфраструктурних пројеката, преточен је у значајан друштвени допринос у процесу доношења стратешких одлука на националном нивоу у области третмана отпадних вода и процесима управљања инвестиционим пројектима изградње комуналне инфраструктуре.

Студија садржи анализу постојећег стања у овој области и анализу функционалности изграђених постројења за пречишћавање отпадних вода. Поред тога, даје преглед важећих националних и међународних правних и осталих докумената од важности у управљању отпадним водама и муљем. Актуелност овом документу даје анализа примене циркуларне економије и могућих технолошких решења у оквиру овог концепта. Препоруке за даље кораке у реализацији изградње и реконструкције постројења и преглед могућих модела управљања у сектору отпадних вода намењени су доносиоцима одлука за доношење крајње одлуке о избору најaдeквaтнијег модела у Републици Србији.

Успешна сарадња са неакадемским сектором указује на препознат значај Природно-математичког факултета као институције у којој су ангажовани професори са експертизом у овој области и у којој се образује кадар за одрживо управљање отпадним водама на националном нивоу.