У згради Ректората Универзитета у Новом Саду 27. јуна 2024. године свечано су додељени сертификати о наградама за научни и стручни рад студената у школској 2023/2024. години. Награђеним студентима сертификате је уручио проректор за наставу и студентске активности проф. др Ђорђе Херцег.

Награде за научни и стручни рад студената традиционално се додељују већ дуги низ година на Универзитету у Новом Саду и представљају једну од неколико категорија награда које Универзитет додељује истакнутим студентима једном годишње, поред награде Најбољи студент Универзитета, награда Студент генерације у појединим образовно научним пољима и Награде „Александар Саша Поповић“.

У школској 2023/2024. години, на основу реализованог конкурса за израду научних и стручних радова студената и мишљења комисија за оцену радова, награђено је укупно 39 студената са пет факултета: Филозофског, Медицинског, Природно-математичког, Правног факултета и Техничког факултета „Михајло Пупин“, а одлуку о додели награда донео је Сенат Универзитета на седници одржаној 25. априла 2024. године.

Са нашег факултета награђени су следећи студенти:

  • Урош Коматовић (назив теме: Испитивање космичких миона коинцидентним методама детекције, ментор: проф. др Душан Мрђа)
  • Душан Pадончић (назив теме: Синтеза и структура комплекса сребра (I) са етил-5-амино-1-1метил-1Н-пиразол-4-карбоксилатом, ментор: проф. др Берта Барта Холо)
  • Сања Станков (назив теме: Диверзитет биљака у зељастом слоју шума храста лужњака различите старости у Специјалном резервату природе Обедска бара, ментор: проф. др Дубравка Милић)
  • Лука Влајковић (назив теме: Молекуларни диверзитет Cheliosa laticornis групе врста (Diptera: Syrphidae), ментор: др Ива Горше)
  • Анђела Шварц (назив теме: Молекуларни диверзитет врста Merodon geniculatus групе (Diptera: Syrphidae) у западном Медитерану, ментор: др Наташа Кочиш Тубић)
  • Михајло Милић (назив теме: Полни диморфизам инвазивне врсте малог индијског мунгоса на основу варијабилности кранијума, ментор: доц. др Марко Ђуракић)