• Назив часописа: Acta Entomologica Serbica
  • ISSN: 0354-1490 (Print)
  • Издавачи: Ентомолошко друштво Србије
  • Главни и одговорни уредник: Др Љиљана Протић
  • Периодичност објављивања: 2 пута годишње
  • Научна област: Биологија
  • Категорија часописа: М51
  • Електронска адреса: protic@nhmbeo.org.rs