Најновије вести о студијама

На основу препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Дописа од 28.09.2022., број: 612-00-01345/1/2020-06) одобрена су два „апсолвентска“ рока за студенте Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду који су након завршене године студија остварили право да се финансирају из буџета у продуженом статусу у школској 2022/23. години. Студенти имају право да у овим роковима полажу испите из летњег семестра.

„Апсолвентски“ рокови ће се реализовати у новембру и децембру, и то:

 • Новембарски „апсолвентски“ рок: од 31.10. до 04.11.2022. године (пријава испита 27. и 28.10.)
 • Децембарски „апсолвентски“ рок: од 05.12. до 09.12.2022. (пријава испита 01. и 02.12.)

Пријава испита за наведене рокове је без накнаде.

Кораци за добијање потребних информација (молимо вас да се придржавате овог редоследа):

 1. Сајт ПМФ-a
 2. Референт на студентској служби (сваки референт има своју имејл адресу – када је упис, због обима посла и гужве, савет је да референта контактирате путем имејла, иначе их телефоном можете контактирати у периоду од 10 до 11 часова радним данима)
 3. Студент продекан
 4. Заменик за наставу на Департману
 5. Продекан за наставу

Важне информације

 • Упис (информације везане за упис на све нивое студија, право на упис лица коме је престао статус студента)
 • Ценовник 2022/23. (цена бода, формула за израчунавање школарине, уверења, молбе…)
 • Годишњи план рада (испитни рокови, пријава испита, овера семестра, нерадни дани)
 • Правила студирања (обавезе студената, статус мировања, упис године…)
 • Промене студијских програма – пише се молба која се предаје референту на студентској служби, затим се молба упућује на Департман који доноси одлуку
 • Честа питања студената (пријава испита преко студентског сервиса, потребна документација за оверу семестра, пријава испита за студенте који се налазе на пракси или терену, обрачун трошкова за самофинансирајуће студенте, пребацивање студената са основних академских студија на другом факултету и наставак школовања на ПМФ-у)
 • Универзална молба (обрасци)

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској години 2022/2023. (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студентима се признају све предиспитне обавезе, као и делови испита које су студенти раније одрадили (положили). Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.

Поштовани бруцоши,

Обавештавамо вас да ћете током неколико наредних дана, на имејл адресу коју сте оставили приликом уписа, добити упутства за пријављивање на ПМФ Office 365.