• Назив пројекта: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NetChem)
  • Ознака пројекта: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду и још 7 институција
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ивана Иванчев Тумбас
  • Врста пројекта: Еразмус KA2
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
  • Интернет адреса пројекта: www.netchem.ac.rs