• Назив пројекта: Циркадијалне промене телесне структуре код спортиста и опште популације
  • Ознака пројекта: 114-451-1639/2016
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет спорта и физичког васпитања (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Патрик Дрид
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.