• Назив пројекта: Развој унапређених еколошких поступака у обради отпадних вода на територији АП Војводине
  • Ознака пројекта: 114-451-2291/2016
  • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јелена Продановић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.