• Назив пројекта: Развој модела за приоритизацију депонија за затварање и санацију у АП Војводини на основу процене ризика на животну средину
  • Ознака пројекта: 114-451-2249/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Дејан Крчмар
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.