• Назив пројекта: Биолошки активне компоненте и лековити потенцијал функционалне хране гајене у Војводини
  • Ознака пројекта: 114-451-2149/2016
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Неда Мимица-Дукић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.