• Назив пројекта: Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu)
  • Ознака пројекта: 2019-1-CZ01-KA203-061379
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Универзитет Палацког (Оломоуц) и Универзитет у Марибору
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Petr Šimáček (Оломоуц) – координатор пројекта, Смиљана Ђукичин Вучковић – локални координатор
  • Врста пројекта: Еразмус+ стратешко партнерство
  • Период реализације пројекта: 01.09.2019.-31.08.2022.