• Назив пројекта: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)
  • Ознака пројекта: 574193-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду и 12 институција
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Татјана Пивац
  • Врста пројекта: Еразмус KA2
  • Период реализације пројекта: 2016.-2020.
  • Интернет адреса пројекта: culturwb.pmf.uns.ac.rs