• Назив пројекта: Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS)
  • Ознака пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Свеучилиште у Загребу, Universität Duisburg-Essen, Универзитет Доња Горица (Подгорица), Свеучилиште у Мостару, Интернационални универзитет у Травнику, Јавна установа универзитет у Тузли, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Снежана Радуловић
  • Врста пројекта: Erasmus+ KA2 Capacity Building in Higher Education
  • Период реализације пројекта: 15.01.2020.-14.01.2023.
  • Интернет адреса пројекта: https://www.ecobiaserasmus.com