• Назив пројекта: Research, Connections, Networks and Culture (ReConNeCt)
  • Ознака пројекта: H2020-MSCA-NIGHT-2018
  • Институције учеснице у пројекту: Удружење научних комуникатора, Центар за промоцију науке, Висока техничка школа струковних студија (Зрењанин), Висока техничка школа струковних студија (Суботица), Креативно едукативни центар, ПМФ (Нови Сад), ФТН (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Тијана Продановић
  • Врста пројекта: Хоризонт 2020
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.