• Назив пројекта: Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility (Comm-On Environment)
  • Ознака пројекта: KA220-HED-92DDFBD4
  • Институције учеснице у пројекту: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија), Свеучилиште у Загребу (Хрватска), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Тирани (Албанија), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Координатор за УНС: Душанка Цвијановић
  • Руководилац пројекта: Институт за комуникацијске студије (Северна Македонија)
  • Врста пројекта: KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education
  • Период реализације пројекта: 1. децембар 2021. – 1. април 2024.
  • Интернет адреса пројекта: unitir.edu.al/eng/mainstreaming-environmental-communication-through-online-learning-and-virtual-mobility-comm-on-environment