Сенат Универзитета у Новом Саду, на својој седници одржаваној дана 23. децембра 2021. године изабрао је изабрао је проф. др Стевицу Ђуровића за професора емеритуса Универзитета у Новом Саду.

Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду основан је одлуком Савета Универзитета 9. јуна 2016. године, као организован облик удруживања професора емеритуса и учешћа у различитим облицима академског рада.

Клуб је прво универзитетско удружење професора емеритуса у академском простору Србије.