У Ректорату Универзитета у Новом Саду 28. децембра 2021. године свечано су уручене награде најбољим студентима Универзитета у Новом Саду: награда Најбољи студент Универзитета, награде Студент генерације у појединим наставно-научним областима и Признања за врхунске резултате постигнуте на европским и светским такмичењима, у школској 2020/2021. години. Одлуку о додели награда донео је Сенат Универзитета 25. новембра 2021. године.

Финансијски покровитељ награде Најбољи студент Универзитета је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, док је Универзитет у Новом Саду покровитељ награда Студент генерације у појединим наставно-научним областима.

Лауреат награде Најбољи студент Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години је Тривко Кукољ, који је са укупном просечном оценом 10,00 завршио четворогодишње основне академске студије Физика – модул: Истраживачки за само три године, на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Упоредо је активно учествовао у научноистраживачком раду у земљи и иностранству и тиме почео да гради јаке везе у свету физике са само 20 година. Примљен је на даље школовање истовремено на три престижна универзитета: Кембриџ, Оксфорд и Ваизман у Израелу. Одабрао је Израел и тамо већ похађа мастер студије и наставља свој пут кроз науку хрлећи ка новим сазнањима и достигнућима.

Добитници награда Студент генерације у појединим наставно-научним областима су најбољи дипломци Универзитета у областима природно-математичких, техничко-технолошких, друштвених, хуманистичких и медицинских наука, као и уметности: Никола Голеш са Природно-математичког факултета (Студент генерације у области природно-математичких наука), Сандра Шлегл са Факултета техничких наука (Студент генерације у области техничко-технолошких наука), Река Корхец са Економског факултета у Суботици (Студент генерације у области друштвених наука), Милица Столица са Филозофског факултета (Студент генерације у области хуманистичких наука), Ивана Говорчин са Академије уметности (Студент генерације у области уметности) и Исидора Семниц са Медицинског факултета (Студент генерације у области медицинских наука).