• Назив пројекта: Novel Bio-linked Magnetite/geopolymer Composites in Phenol-containing Wastewater Treatment: Toward Zero-waste Technology (BioCompWaterClean)
  • Ознака пројекта: 7464
  • Институције учеснице у пројекту: Фармацеутски факултет Универзитетa у Београду, Технолошки факултет Универзитетa у Новом Саду, Природно-математички факултет Универзитетa у Новом Саду, Факултет техничких наука Универзитетa у Новом Саду, Грађевински факултет Универзитетa у Београду
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Славица Ражић (Фармацеутски факултет Универзитетa у Београду), Ненад Грба (координатор-учесник радног пакета (WP4/T4.2) и вођа радног пакета (WP6) од стране Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду)
  • Врста пројекта: Пројекат Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма ПРИЗМА (област техничко-технолошке науке)
  • Период реализације пројекта: 2024.-2027.