Најновије вести о научном раду

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Мелисе Нумановић под насловом „Фауна дна ефемерних и сталних вода Пештерске висоравни“ одржати 29. септембра 2023. године, са почетком у 13 часова у Свечаној сали на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Хркић Илић Зоране под насловом „Анатомска карактеризација вегетативних органа врба (Salix spp.) у циљу селекције генотипова у фиторемедијацији“ одржати 29. септембра 2023. године, са почетком у 12 часова у Амфитеатру I на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 2.

Универзитет у Новом Саду је расписао јединствени позив за пријаву студената за Еразмус+ одлазну мобилност у сврху реализације стручне праксе.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): 14. септембар 2023. – 9. октобар 2023. године

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: понедељак, 9. октобар 2023. године до 23.59 часова

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ: већина стипендија (око 30 од 50) МОРА БИТИ ИСКОРИШЋЕНА У ДРУГОМ СЕМЕСТРУ 2023/2024. ГОДИНЕ, ДО 30. ЈУНА 2024.

ПРЕДВИЂЕНО ТРАЈАЊЕ МОБИЛНОСТИ: 3 МЕСЕЦА (мин. 2)

Пријава (документа са назначеним насловима, у PDF формату) шаље се Еразмус+ административном координатору Природно-математичког факултета УНС-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду је расписао јединствени позив за пријаву студената за Еразмус+ одлазну мобилност у сврху студирања.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): 21. септембар 2023. – 11. октобар 2023. године

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: среда, 11. октобар 2023. године до 23.59 часова

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ: летњи семестар 2023/24 или зимски семестар 2024/25

ПРЕДВИЂЕНО ТРАЈАЊЕ МОБИЛНОСТИ: 1 семестар

Пријава (документа са назначеним насловима, у PDF формату) шаље се Еразмус+ административном координатору Природно-математичког факултета УНС-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs