• Назив пројекта: Хармонија комуникације између човека и рачунара заснована на емоционалној интелигенција и симулацији понашања људског мозга
  • Ознака пројекта: 4-9
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Fudan University
  • Руководилац пројекта: Мирјана Ивановић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Кина (пројекти мобилности)
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.