• Назив пројекта: Израда иновативних алгоритама за унапређење ефикасности пореске управе уз помоћ масовних података о појединачним пореским пријавама
  • Ознака пројекта: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Програм интегрисаних активности „Павле Савић“, односно „Партнерство Hubert Curien“ (PHC)
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и University of Paris-Est Creteil Val de Marne (UPEC, Француска)
  • Руководилац пројекта: Јасна Атанасијевић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Француска
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.