• Назив пројекта: Синтеза и биолошка испитивања миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиасфурина и природних нафтних киселина
  • Ознака пројекта: ОИ172006
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и Институт за прехрамбене технологије (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Велимир Попсавин
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.