• Назив пројекта: Дизајнирање, синтеза, карактеризација и процена практичне примене координационих и органометалних једињења
  • Ознака пројекта: ОИ172014
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Технолошки факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Каталин Месарош Сечењи
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.