• Назив пројекта: Нековалентне интеракције пи-система и њихова улога у молекулском препознавању
  • Ознака пројекта: 172065
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Хемијски факултет (Београд)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Снежана Зарић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.