• Назив пројекта: Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности
  • Ознака пројекта: ИИИ46010
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад), Технолошко металуршки факултет (Београд) и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Бранко Бугарски и Зорица Кнежевић Југовић
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.