• Назив пројекта: Друштвени односи Срба и Хрвата, национални идентитет и мањинска права са аспекта европских интеграција
  • Ознака пројекта: ИИИ47024
  • Институције учеснице у пројекту: Филозофски факултет (Нови Сад), Педагошки факултет (Сомбор), Пољопривредни факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Саша Марковић
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.