• Назив пројекта: Побољшање линија, хибрида и технологије шећерне репе
  • Ознака пројекта: TР31015
  • Институције учеснице у пројекту: Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Невена Нагл
  • Врста пројекта: Технолошки развој
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.