• Назив пројекта: Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета
  • Ознака пројекта: ИИИ43005
  • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Божо Далмација
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.