• Назив пројекта: Емисионе маглине: структура и еволуција
  • Ознака пројекта: ОИ176005
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Математички факултет (Београд)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.