• Назив пројекта: Дизајнирање и моделовање специфичних физичких особина наноструктурних узорака
  • Ознака пројекта: ОИ171039
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад) и Технички факултет Михајло Пупин (Зрењанин)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јован Шетрајчић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.