• Назив пројекта: Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали
  • Ознака пројекта: ИИИ45005
  • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад), Медицински факултет (Нови Сад) и Институт за нуклеарне науке Винча
  • Статус у пројекту: партнер
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.