• Назив пројекта: Спектpоскопска дијагностика нискотемпературне плазме и гасних пражњења:Облици спектралних линија и интеракција са површинама
  • Ознака пројекта: ОИ171014
  • Институције учеснице у пројекту: Институт за физику (Земун) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Соња Јовићевић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.