• Назив пројекта: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of the Smart Tourism Destinations
  • Ознака пројекта: ZIP-UNIRI-116-1-20
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет за менаџмент у туризму и угоститељству, Опатија (Универзитет у Ријеци, Република Хрватска); ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Александра Драгин (Департман за географију, туризам и хотелијерство; имејл: sadragin@gmail.com)
  • Врста пројекта: ZIP UNIRI
  • Период реализације пројекта: октобар 2020. – октобар 2022.