• Назив пројекта: Global and local analysis of operators and distributions (GOALS)
  • Ознака пројекта: 2727
  • Институције учеснице у пројекту: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину Универзитета у Новом Саду
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРИЗМА
  • Период реализације пројекта: 01.12.2023. – 30.11.2026. (36 месеци)
  • Интернет адреса пројекта: https://sites.google.com/view/goalsproject