• Назив пројекта: Common Phthalate Dehp And Women’s Reproductive Health Risk Assessment: Mechanistic And Chronic Low-Dose Exposure Studies (DETOX)
  • Ознака пројекта: 6062573
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Кристина Погрмић Мајкић
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.