• Назив пројекта: Bacteriophages And Antibiotics Interactions – A Missing Link Toward Phage Therapeutic Application (PHANTER)
  • Ознака пројекта: 6066764
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Петар Кнежевић
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.